Anioły ze szkoły

O projekcie


„Anioły ze szkoły” to ogólnopolski projekt realizowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem. Również taki patronat otrzymaliśmy od Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.
  • „Anioły ze szkoły” skupiają dzieci i młodzież, która chce pomagać zwierzętom. 
  • Uczniowie na koniec roku mogą na świadectwie szkolnym uzyskać wpis o wolontariacie.
  • Każda szkoła w której powstaje Szkolne Koło TOZRP otrzymuje certyfikat i tabliczkę o treści „W tej szkole działają Anioły ze szkoły – Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej”.
  • Uczniowie, którzy zostaną członkami kół szkolnych kół TOZRP otrzymają legitymacje członkowskie.
  • Do utworzenia  Szkolnego Koła TOZRP wymagana jest liczba co najmniej 10 uczniów. Koło tworzone  jest z inicjatywy nauczyciela lub uczniów. 
  • Opiekun Szkolnego Koła TOZRP rokrocznie do 20 czerwca przygotowuje wraz z członkami Koła „Raport z Działalności” za poprzedni rok szkolny.
 
Anioły ze Szkoły